Mapa serwisu | Kontakt

Massandra

Massandra

Na północ od Jałty na krętych zboczach wzgórza Polikurowskiego i Nikickiej Jajły leży osada Massandra. W zapisach pojawiła się pod koniec XV w. Za czasów Katarzyny II władał nią ekonom, radca
N. Smirnow. Po nim ziemie te często zmieniały właścicieli. W 1823 r. księżna A. Branicka podarowała Massandrę swemu zięciowi, M. Woroncowowi, który żyzne ziemie postanowił przeznaczyć na plantacje winogron i park - szkółkę i rezerwat roślin południowych. Park założył K. Kebach. W 1889 r. Massandrę kupił niezależny resort kierowany przez organa carskie. W końcu XIX w. zbudowano powyżej wioski pałac dla Aleksandra III (obecnie muzeum).

To jeden z największych ośrodków uprawy winorośli na Krymie. W magazynie tamtejszych winnic jest przechowywana słynna kolekcja win, której trzon stanowi zbiór księcia Lwa Golicyna - prawie milion butelek win różnych roczników, z najcenniejszym Jerez de la frontiera z 1775 r. Pierwsze winnice powstały na początku XIX w. W 1970 r. na Międzynarodowym Konkursie Win w Jałcie 24 z 25 gatunków tutejszych win otrzymało złote medale. Znane wina to: Czarny Doktor, Tokaj, Czarny Muskat, Krymski Pedro, Bastardo Massandra, Rubinowe.
wiecej o winach krymskich >>

Niedaleko drogi biegnącej do Symferopola położone jest sanatorium Dolossy i rozciąga się Gruszowa Polana, leżąca 650 m powyżej poziomu morza. Jest ona częścią Rezerwatu Krymskiego. W górach żyje prawie 40 gatunków ssaków. Dumą rezerwatu jest jeleń krymski, dawny mieszkaniec górskich lasów. Innym, nie mniej interesującym mieszkańcem rezerwatu jest górski baran - europejski muflon, przybyły z Korsyki. Został przywieziony w 1913 r. Szybko zaadaptował się w krymskich lasach. Jest to jedyne miejsce na Ukrainie, gdzie muflon ten występuje.

Najcenniejszym zabytkiem Massandry jest pałac Aleksandra III. Wyszukana architektura rezydencji, wzniesionej w 1881 r. przywodzi na myśl Rivierę. W czasach ZSRR pałac służył jako dacza sekretarzy generalnych KPZR.