Mapa serwisu | Kontakt

Pokoje reprezentacyjne chana

Pokoje reprezentacyjne chana

Drugie piętro właściwego pałacu zajmują komnaty, gdzie znajdowały się pokoje codzienne chanów i członków ich rodzin. Oddzielny kompleks stanowi dział pokojów przeznaczony na oficjalne wizyty. Pośród pokojów chańskich wyróżnia się jadalnię i sypialnię z elegancką alkową. Choć w pomieszczeniach tych chanowie istotnie odpoczywali i spożywali posiłki, to ich dzisiejszy wygląd daleki jest od tego, który oni oglądali.

Pokoje reprezentacyjne chana

Na szczęście pomimo licznych przeróbek i remontów komnaty wciąż wyróżniają się krymskim kolorytem. Wciąż można zobaczyć wyposażenie, które niewątpliwie miało swoje prototypy w epoce chanów, czyli kolorowe witraże i sufity z geometrycznymi ornamentami. Dziś znajduje się w komnatach muzeum etnograficzne, którego zbiory prezentują zabytki kultury materialnej Tatarów krymskich. Możemy tu obejrzeć krymskie hafty, rękopisy, dzieła sztuki dekoracyjnej.
Nie wszystkie jednak zostały wykonane bezpośrednio w pałacu. Wystawa zebrała ekspozycje z wielu wiosek krymskich w latach 1924-1929. Wiele przedmiotów jest też dziełem rzemieślników z Bakczysaraju. Uwagę warto zwrócić na przedmioty z miedzi, stroje ludowe oraz tamgi, czyli stemple do bydła.

Komnaty przeznaczone dla gości zachowały się w dobrym stanie. Do nich zalicza się Salę Poselską, Komnatę Następcy Tronu, Gabinet Złoty. W XVIII w. pośród ich ścian chanowie spotykali się z przedstawicielami władz zagranicznych, w nich rozstrzygały się sprawy współpracy między państwami, w nich chanowie i ich goście odpoczywali po oficjalnych spotkaniach.

Najsłynniejszym pomieszczeniem jest Gabinet Złoty ozdobiony sławnymi malowidłami Omera.

Po wyjściu z pokojów chana można skierować się do haremu >>