Mapa serwisu | Kontakt

Zdrowie

Ubezpieczenie

O ubezpieczeniach najlepiej pomyśleć jeszcze w Polsce. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują:
Ubezpieczenie od kosztów leczenia, które gwarantuje zwrot kosztów bezpośredniej opieki lekarskiej, transport do szpitala, dalsze leczenie do chwili, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju. Cena polisy zależy od czasu jej obowiązywania oraz od kwoty gwarancyjnej, do której ubezpieczający zwraca poniesione wydatki
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wskutek których ubezpieczony doznaje trwałego uszkodzenia ciała

Zabezpieczenia medyczne

Aby wjechać na Ukrainę nie potrzeba żadnych obowiązkowych szczepień. Warto jednak zaczepić się przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Kleszcze w ciepłym klimacie rozwijają się bardzo dobrze, a niebezpieczeństwo jeszcze bardziej się zwiększa, gdy śpi się pod gołym niebem.

Poleca się też wykonanie szczepień przeciw żółtaczce czy durowi brzusznemu, co jest zrozumiałe ze względu na niski stopień higieny w wielu krymskich placówkach gastronomicznych.

Opieka medyczna

Standard usług medycznych nie jest wysoki. Przeciętnie wizyta u lekarza kosztuje ok. 10 USD, pobyt w szpitalu to ok. 20 USD/doba. Przy tym liczyć się trzeba z tym, że za leki i materiały opatrunkowe płaci się dodatkowo. Tradycją jest także wdzięczność dla lekarza, wyplacona najlepiej drobnymi dolarami. Polecamy nie korzystać bezgotówkowo z żadnych polis dodatkowych na Ukrainie – nie zawsze są akceptowane. Bardziej skutecznie jest po prostu zbieranie wszystkich rachunków i żądanie wypłacenia rekompensaty na ich podstawie w towarzystwie ubezpieczeniowym już w Polsce, oczywiście jeżeli taką polisę wcześniej wykupiliśmy w kraju.

Wszystkie szpitale na Krymie są państwowe, przychodnie lekarskie spotykają się nader rzadko. Wśród tych ostatnich dominują gabinety stomatologiczne oraz optycy, oferujące szeroki zakres usług na solidnym poziomie. Usługi te, na miarę lokalną są drogie, chociaż na kieszeń obywatela polskiego pozostają tanie. Państwowy dentysta staje się zawodem raczej ginącym.

Odpowiedzi

Gość (Gość):

Wiem, ze na Krymie jest specjalne miejsce, gdzie rosnie miodownik, pomocny przy zwalczaniu alergi.Chcialbym tam jechac do sanatorium reuma *+ alergia, gdzie to jest i jak to zalatwic. Z szacunkiem A.S