Mapa serwisu | Kontakt

Okres powojenny

Okres powojenny

W czerwcu 1945 r. zlikwidowano Krymską ASRR i w jej miejsce utworzono Obwód Krymski, czyli zwykłą prowincję, niemającą autonomii kulturalnej, będącą częścią Rosyjskiej Federacji Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Oczyszczone etnicznie terytorium poddano intensywnej rusyfikacji. Władze radzieckie zmieniły nazwy prawie wszystkich miejscowości na Krymie. Przy doborze nazwa przyjęto trzy kryteria: sowietyzację, upamiętnienie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, oraz tak zwany klucz topograficzny. Opuszczone wsie zasiedlili koloniści z centralnej Rosji.

19 lutego 1954 r. władze ZSRR ofiarowały Ukrainie swoisty prezent z okazji 300-lecia ugody perejasławskiej, przesuwając w strukturze administracyjnej Obwód Krymski z Rosyjskiej Federacji SSR do Ukraińskiej SSR. Akt ten nie miał wtedy większego znaczenia poza podporządkowaniem instancji partyjnych na Krymie Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii Ukrainy. Mimo to część rosyjskich komentatorów przypisuje Nikicie Chruszczowowi, który podobno miał podjąć tą decyzję, ogromną dalekowzroczność.

W okresie powojennym Krym dzielił losy reszty ZSRR. Być może tylko dwa wydarzenia z tej epoki przejdą do historii Półwyspu Krymskiego. Pierwsze to umocnienie jego turystycznej roli dzięki ogólnoświatowej reklamie i stworzeniu infrastruktury w wielu przypadkach znacznie lepszej niż w pozostałych częściach Związku Radzieckiego.
Drugim ważnym wydarzeniem była budowa Kanału Północnokrymskiego, dzięki któremu powierzchnia upraw rolniczych zwiększyła się aż dziesięciokrotnie.

Pascal

Idź do Po 1989 r. >>

Kategoria: