Mapa serwisu | Kontakt

Architektura krymska

Wielowiekowa historia Krymu znalazła odbicie w niezmiernie bogatej twórczości ludów, które go zamieszkiwały i zamieszkują. Dziś możesz podziwiać niezliczoną ilość pomników historii i architektury. Dzisiejszy Krym jest unikalnym muzeum sam w sobie, zachwyca pięknem ogrodów i pałaców, tajemniczością ruin średniowiecznych zamków i twierdz, niepowtarzalnością skalnych miast i monastyrów. Każde z tych miejsc związane jest z inną historia, z innymi plemionami, ludami, kulturą.

Architektura tatarska i turecka

Pałac Chanów krymskich w Bakczysaraju

Najstarsze zabytki architektury Krymu to ocalone budowle typowe dla kultury Orientu. Obecność Tatarów na Krymie sięga początków XV wieku, kiedy to w dzisiejszym Starym Krymie założyli swój własny Chanat. W ciągu kolejnych trzech stuleci kwitła tatarska architektura, wznoszone były meczety, medresy (islamskie szkoły religijne), teke ( siedziby derwiszów), łaźnie tureckie (zachowały się m.in. w Eupatorii), fontanny, diurbe (mauzolea) czy karawanseraje, czyli miejsce postoju karawany z pomieszczeniami dla podróżnych. Dziś można im się przyjrzeć min. w Bielogorsku. architektura tatarska i turecka >>

Architektura ormiańska

Architektura ormiańska

Do kolejnych odkryć skłania nas urokliwość architektury ormiańskiej, której zabytki
najczęściej spotykane na Krymie to świątynie zwieńczone kopułą wspartą na wysokich ścianach, z ołtarzem usytuowanym po stronie wschodniej, Ruiny świątyni Ormiańską w Teodozji oraz charakterystycznymi chaczkarami - czyli umieszczone na ścianach i portalach świątyń płyty kamienne z krzyżem ozdobionym różnymi motywami.
Łącznie wśród zabytków ormiańskich można znaleźć na Krymie 51 cerkwi i 13 monastyrów. Najświetniejsze spośród nich można zobaczyć pod Starym Krymem - klasztor Świętego Krzyża, oraz w Teodozji - cerkiew św. Sergiusza.

Architektura rosyjska

Jaskółcze Gniazdo

Pomimo, że wpływy rosyjskie pojawiły się na Krymie dopiero pod koniec XVIII wieku architektura rosyjska zdominowała jego krajobraz. Po aneksji Krymu, działania Rosjan miały z jednej strony destrukcyjny wpływ na dotychczasową sztukę krymską, z racji represji jakie spadły na ludy podbite. Z drugiej strony, Krym cieszył się dużym zainteresowaniem Rosji, z czego wynikały wielorakie inwestycje przeprowadzane na półwyspie. Rosjanie wznieśli dwa największe miasta Krymu - Sewastopol i Symferopol. architektura rosyjska >>

Kategoria: