Mapa serwisu | Kontakt

Położenie geograficzne

Półwysep Krymski leży w południowej części Ukrainy, między 44o i 46o szerokości geograficznej północnej oraz między 32o i 36o długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia półwyspu wynosi ok. 27 tys. km2. Jest to największy półwysep Morza Czarnego połączony z lądem wąskim Przesmykiem Perekopskim. Półwysep otaczają morza Czarne oraz Azowskie, połączone cieśniną Kerczeńską. Rozciągłość półwyspu z południa na północ wynosi 218 km, zaś ze wschodu na zachód – 325 km. Stolicą jest miasto Symferopol, położone w centrum półwyspu na skrzyżowaniu głównych magistrali drogowych i kolejowych.

Ponad 2/3 powierzchni zajmują płaskie obszary – stepy. I tylko w południowej części występują góry. Rozciągają się one na 150 km z południowego zachodu na wschód trzema pasmami: wewnętrznym, zewnętrznym i głównym. W zachodniej części góry mają pochodzenie osadowe, we wschodniej dominuje wulkaniczne. I tak np. w okolicach osiedla Koktiebiel znajduje się wygasły wulkan Kara-Dag („Czarna góra”). Najwyższe masywy górskie zwieńczone są płaskimi szczytami – „jajłami” (z tat. „letnie pastwiska”). Najwyższym szczytem Krymu jest Roman-Kosz (1545 m). Do najbardziej znanych masywów można zaliczyć również szczyty: Czatyrdag (z tat. „namiot góra”), Demardży, Aj-Petri (z grec. „Św. Piotr”), Kara-Dag, Ajudag (z tat. „niedźwiedź góra).

Na Krymie licznie występują również pieczary i jaskinie. Najbardziej znana jaskinia Czerwona (Krasnaja) znajduje się w okolicach miejscowości Perewalnoje. Łączna długość jej tras wynosi ponad 17 km. Niektóre jaskinie przystosowane zostały do ruchu turystycznego. Są to między innymi Marmurowa (Mramornaja) oraz Emine-Bair-Hossar należące do masywu Czatyrdagu.

Znacznie mniej rozwiniętą jest krymska sieć rzeczna. Związano jest to głównie z tym, iż większość rzek pojawia się wyłącznie w okresach wiosennych roztopów i deszczy. Dlatego brak pitnej wody jest ważnym problemem Krymu. Najdłuższą rzeką jest Sałgir, zaś największą – Czatyrłyk. Podobny cykl wystepowania posiadają krymskie wodospady. W upalne letnie dni albo całkiem znikają, albo się przekształcają w „wodo-kapy”. Najwyższym wśród innych jest Uczan-Su (z tat. „padająca woda”) - 98 m, położony 5 km na północny zachód od Jałty, natomiast największym jest wodospad Dżur-Dżur - 38 m w okolicach os. Generalskoje niedaleko Ałuszty.

Najbardziej znanym rezerwatem przyrody Krymu jest Wielki Kanion, położony po stronie północnej krymskich gór niedaleko os. Sokolinoje. Wysokość skał wąwozu sięga w tym miejscu 300 m, a odległość w najwęższym miejscu wynosi kilka metrów. Dołem kanionu płynie górska rzeczka Ulu-Uzeń w pewnym miejscu tworząc w dnie tzw. „wannę młodości”. Powierzchnia wanny nie przekracza 5 m2, zaś temperatura wody w najcieplejsze miesiące +9oC. Według legendy – zanurzenie głowy 3 razy powoduje odmłodzenie o 5 lat.