Mapa serwisu | Kontakt

Placówki dyplomatyczne

We wszystkich nagłych przypadkach, takich jak zgubienie paszportu czy zatrzymanie przez policję, należy bezzwłocznie skontaktować się z polskimi placówkami na Ukrainie.

Poza innymi korzyściami przyspiesza to działanie lokalnych organów władzy. Niestety na Krymie nie ma żadnej polskiej placówki dyplomatycznej, a najbliższa znajduje się w Odessie.

Polskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie

Ambasada RP
ul. Jarosławiw Wał 12, 01034 Kijów-34
tel.: (+38044) 230 07 00
fax: (+38044) 270 63 36

Konsulat Generalny RP w Kijowie
01034 Kijów ul. B. Chmielnickiego 60
tel.: (+38044) 234 92 36, 234 66 78, 234 51 84
fax:: (+38044) 234 99 89

Konsulat Generalny RP we Lwowie
ul. Kociubińskiego 11a m.3, 79005 Lwów
(Konsul Generalny, sprawy prawne i opieki konsularnej)

ul. I. Franka 110, 79011 Lwów
(wydział wizowo-paszportowy)
tel.: (+38032) 297 08 61 do 64
fax: (+38032) 276 09 74

Konsulat RP w Charkowie
ul. Artioma 16, 61002 Charków
tel.: (+38 057) 75 78 801
fax: (+38 057) 75 78 804

Konsulat RP w Łucku
ul. Katedralna 7, 43-016 Łuck
tel.: (+380332) 77 06 10, 77 06 13
tel.: dyżurny :(+380332) 77 06 10
fax: (+380332)77 06 15

Konsulat RP w Odessie
ul. Uspienska 2/1, 65-014 Odessa
tel.: (+380048) 711 60 50
fax: (+380048) 711 60 55

Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce

Ambasada Ukrainy
Al. Jana Chrystiana Szucha 7
00-580 Warszawa
Ambasada tel.: (+48 22) 622 47 97, 622 15 49
Konsulat tel: (+48 22) 621 39 79
faks: (+48 22) 629 81 03
Automatyczna informacja konsularna:
tel. : (+48 22) 625 01 27

Odpowiedzi

Gość (Gość):

Od niedawna (bodajże od maja 2011)istnieje Konsulat Generalny RP w Sewastopolu. Informacje o placówce znajdują się na stornie: http://www.sewastopol.polemb.net/