Mapa serwisu | Kontakt

Gospodarka Krymu

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów budżetowych Krymu jest turystyka. Na terenie półwyspu znajduje się ponad 600 obiektów wypoczynkowych. Najwięcej wśród nich jest sanatoriów, pensjonatów oraz obozów młodzieżowych. Dopiero w ostatnich latach rozpoczęto budowanie, na większą skalę, hoteli i infrastruktury rozrywkowej. W sezonie 2004 np. działać będą trzy parki wodne. Jednakże przemysł turystyczny rozwija się tylko w części przybrzeżnej, w tym najwięcej na Riwierze Krymskiej.

Północny Krym sławi się przemysłem chemicznym. Na samym przesmyku Perekopskim znajdują się cztery fabryki z których tylko dwie prowadzą obecnie produkuję.

Nie znajdują się tu większe złoża ropy i gazu. Produkcja własna energii elektrycznej nie pokrywa w całości zapotrzebowania Krymu. W związku z tym próbowano niegdyś wybudować na jego terenie elektrownię atomową. Jednakże po wybuchu w Czarnobylu ten pomysł został porzucony. Nie dokończona budowla stoi do dzisiaj w okolicach osiedla Szczołkino – niedaleko przylądka Kazantip. W końcu lat 90. w odbywały się w niej festiwale młodzieżowe, których popularność sięga daleko poza granice Krymu.

Na półwyspie istnieje problem niedoboru wody słodkiej. Częściowo został on rozwiązany poprzez budowę kanału Północno-Krymskiego, który dostarcza wodę dla melioracji z samego Dniepru. Jednakże problem pitnej wody istnieje nadal, zwłaszcza w regionach turystycznych, gdzie w sezonie czterokrotnie przybywa ilość jej konsumentów.

Dzięki budownictwu kanału zaczął znacznie się rozwijać przemysł rolny. W regionach południowych rozwinięte jest ogrodnictwo, uprawia się winorośl, są plantacje róż, lawendy i tytoniu. Natomiast w części stepowej uprawia się przeważnie pszenice, len i słoneczniki.

Na szczególne wyróżnienie zasługują krymskie wina. Ponad dziesięć dużych wytwórni na terenie całego półwyspu produkuje wina słodkie i wytrawne, musujące oraz koniaki. Najbardziej znaną wśród nich jest Massandra, położona w okolicach Jałty, która została założona przez carów rosyjskich.

Ostatnie lata na Krymie wykazały wzrost aktywności gospodarczej oraz znaczny przyrost dochodów budżetowych, w skutek czego otworzyły się granice dla inwestycji zagranicznych, które dają obywatelom nadzieję na szybki rozwój regionu.